dimarts, 7 de juliol de 2015

Curt 163. Sequera.

No hi quedava aigua.
No hi fluia res.
No hi restava vida.
S'havia assecat per sempre més.