dimecres, 2 de desembre de 2015

Curt 311. Protecció.

Li construiràs una muralla reflexant de mirall diamantí, on cada aresta repel·leixi de dins enfora humors ensopits, on cada cara expulsi invasions damnants.