dilluns, 14 de desembre de 2015

Curt 323. Silvestre.

Com profundes i astutes arrels arrapant-se al subsòl, com obstinats brots que esberlen parets de roca, t'has alçat en flor impossible de tija esbelta, de pretensió altiva, per despentinar pètals al ritme de la tramuntana.