dimarts, 15 de març de 2016

Curt 414.

Tot allò era només sorra, i les seves petjades s'esfondraven en un desert massa gran per tan poca esperança.