dimecres, 21 de setembre de 2016

Curt 577. Des de les cordes vitals.

                               saltat
Les llàgrimes han          dels ulls.

Inesperades... exaltades... sorprenent-se...

Una nota,
(una...)
una explosió,
)eclatant timpans endins(
una vibració,
{~~~~…}

un agut obert,
                   profund, 
                              convençut i convincent!

t'han arrencat una nova veu
-la vella s'esfilagarsa-
una desconeguda? cadència,
una ¿inconeguda veritat.